Ελληνικά

Προς τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

ΤA ΕΛΛΗΝΙΚA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, ένα κύμα «μεταρρυθμίσεων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, υποτάσσει την Ανώτατη Εκπαίδευση στην υπηρεσία της οικονομίας και εν τέλει στη λογική της αγοράς. Η Ανώτατη Εκπαίδευση από δημόσιο αγαθό και δημόσιο δικαίωμα του πολίτη μετατρέπεται βαθμιαία σε εμπόρευμα για καταναλωτές από τα πιο εύπορα στρώματα. Η αυτοδιοίκηση των πανεπιστημίων και η αυτονομία των ακαδημαϊκών διαδικασιών καταργούνται. Οι διαδικασίες παραγωγής και απόκτησης γνώσης και οι όροι εργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας υπακούουν στους όρους του ιδιωτικού τομέα, από τον οποίο τα πανεπιστήμια εξαναγκάζονται να εξεύρουν πόρους.

Η Ελλάδα είναι η μόνη, ίσως, χώρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι απόπειρες συντεταγμένης δρομολόγησης των «μεταρρυθμίσεων» αυτών έχουν αποτύχει έως τώρα. Σημαντικούς λόγους για την αποτυχία αυτή αποτελούν η έντονη αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το ελληνικό Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από δημόσια, πλήρως αυτοδιοικούμενα και χρηματοδοτούμενα από το κράτος ιδρύματα.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων, αποτέλεσμα αγώνων πανεπιστημιακών και φοιτητών πριν και μετά τη στρατιωτική δικτατορία (1967- 1974), θεσπίζει την αυτοδιοίκησή τους από όργανα εκλεγμένα από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μολονότι συνέβαλε θεαματικά στην ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η υποχρηματοδότηση, ο ασφυκτικός κρατικός έλεγχος, αλλά και ορισμένες καταχρηστικές εφαρμογές της νομοθεσίας καθώς και μη ακαδημαϊκές πρακτικές από την πανεπιστημιακή κοινότητα, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η παρούσα κυβέρνηση επιχειρεί εσπευσμένα τη ριζική αναδιαμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με πρόσχημα τη βελτίωση της «ποιότητας της εκπαίδευσης» και την εναρμόνισή της προς τα «διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα», η κυβέρνηση προωθεί την αρχή της «ανταποδοτικότητας» στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, μειώνει δραστικά  τόσο τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση (σε ποσοστό άνω του 50%), ήδη από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, σε αναλογία έναν προς δέκα συνταξιοδοτούμενους διδάσκοντες, με ολέθρια αποτελέσματα για τη συγκρότηση και ανανέωση της επιστημονικής γνώσης και για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης παρακάμπτουν τις συνταγματικές υποχρεώσεις του κράτους έναντι του δημόσιου πανεπιστημίου και καταλύουν την ακαδημαϊκότητά του.

• Καταστρατηγείται η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ. Τα αιρετά διοικητικά όργανα αντικαθίστανται από «Συμβούλια» που θα επιλέγονται και θα δρουν ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας.

• Το μέλλον των περιφερειακών πανεπιστημίων, αλλά και των πανεπιστημιακών τμημάτων που θεραπεύουν «μη εμπορεύσιμες» επιστήμες, διαγράφεται ζοφερό.

• Αποδομείται η ιδιότητα των πανεπιστημιακών  δασκάλων ως δημόσιων λειτουργών. Το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο καταργείται και θεσμοθετούνται εξατομικευμένες αμοιβές ανάλογα με την «αποδοτικότητα», ενώ προωθείται η επισφαλής εργασία στις κατώτερες βαθμίδες.

• Η Ανώτατη Εκπαίδευση νοηματοδοτείται εκ νέου ως «κατάρτιση» και μαζί με την έρευνα μετατρέπονται σταδιακά σε αγορά υπηρεσιών.

Οι προτάσεις της κυβέρνησης έχουν απορριφθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας και το σύνολο σχεδόν των Συγκλήτων έχουν καλέσει δημόσια την κυβέρνηση να τις αποσύρει και έχουν διατυπώσει προτάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση προχωρεί στην προώθηση των προτάσεων της σε  αντιπαράθεση με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ζητάμε από τους συναδέλφους της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, που έχουν βιώσει τις συνέπειες αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων, τη συμπαράστασή τους στον αγώνα μας για την υπεράσπιση της παιδείας ως δημόσιου αγαθού. Αγωνιζόμαστε, μαζί με τους Άγγλους, Γάλλους, Ολλανδούς, Ιταλούς, Ισπανούς και άλλους συναδέλφους μας για τον σεβασμό των ακαδημαϊκών παραδόσεων του ευρωπαϊκού universitas και την ανταπόκρισή του στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Σας ζητάμε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την παρακάτω έκκληση, υπογράφοντας με το όνομα, την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα και το πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεστε στην πρωτοβουλία των Ελλήνων πανεπιστημιακών (europeanuniversitas1@gmail.com)

Mπορείτε να υπογράψετε και μέσω του http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?GRUNIV

Η συμπαράσταση της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας θα αποβεί κρίσιμη στις επερχόμενες εξελίξεις όχι μόνο για τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά για την ελληνική κοινωνία καθώς και το σύνολο της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία Ελλήνων πανεπιστημιακών

https://supportgreekacademia.wordpress.com.

——————————-

Προς: europeanuniversitas1@gmail.com

Για την υπεράσπιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Oι υπογράφοντες αυτήν την έκκληση εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στους Έλληνες πανεπιστημιακούς που αντιτίθενται στην προτεινόμενη από την κυβέρνηση μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κλονίζει την ερευνητική και διδακτική προοπτική των ελληνικών πανεπιστημίων και θα αποτελέσει ένα ακόμα πλήγμα στη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Η οποιαδήποτε διαδικασία βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλει να λαμβάνει καθοριστικά υπόψη της τις θέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κατανοούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Συγκλήτων των ελληνικών πανεπιστημίων, η σύνοδος των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και όλοι οι τοπικοί σύλλογοι των πανεπιστημιακών δασκάλων έχουν δημόσια εκφράσει την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές προτάσεις.

Ζητούμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου και από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου

(α) να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου στην κατεύθυνση που έχουν διαμορφώσει, κατεύθυνση που είχε καταστροφικές συνέπειες στην Ανώτατη Εκπαίδευση όπου εφαρμόστηκε,

(β) να ξεκινήσουν έναν πραγματικό διάλογο με τις Συγκλήτους των πανεπιστημίων για ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την κατοχυρωμένη από το ελληνικό Σύνταγμα αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την επαρκή δημόσια χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα σέβεται τις επιταγές των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών παραδόσεων για την δημόσια λειτουργία των πανεπιστημίων.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s